מנטורינג הווייתי לאדריכלים ומעצבי-פנים

?למה צריך
כי יש משהו מאוד “לבדי” בעבודה כמתכנן שהוא one-man-show או מנהל משרד קטן •
מעגל המנטורינג מתפקד כקהילה תומכת ומיועד לצור בהירות, הכוונה ושיתוף למכלול סוגיות – מקצועיות •
התנהלותיות ואישיות, המאפיינות את התחום
שינוי סטנדרטים קולגיאליים במקצוע – פירגון, שיתוף ידע ופרידה מאגו •
העצמה – ראית מלוא הפוטנציאל המופלא בכל אחד •

?למי מיועד
.אדריכליות/ מעצבות פנים עצמאיות פעילות

מבנה המפגשים
.מעגל מנטורינג אחת לשבועיים, בשעות הערב, בקבוצות קטנות ובעלות נגישה
.בכל מפגש נדון בנושא שונה ובסוגיות שתביאו מהשטח

 

:נושאים שיידונו
שיווק, מיתוג, בידול וייחודיות בשוק העיצוב המקומי הרווי •
חוזים וגבייה •
ניהול וייעול זמן •
.פתרון סוגיות מקצועיות •
עידכון בחמרים וטכנולוגיות חדשות •
.התמודדות עם סוגיות רגשיות הוויויתיות המאפיינות את התחום •